ซีรี่ย์เกาหลี Touch Your Heart ซับไทย Ep.1-16 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี Time ซับไทย Ep.1-32 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี Thirty But Seventeen ซับไทย Ep.1-32 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Third Charm ซับไทย Ep.1-16 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Smile Has Left Your Eyes ซับไทย Ep.1-16 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Secret Life of My Secretary ซับไทย Ep.1-32 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Ghost Detective ซับไทย Ep.1-32 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Crowned Clown ซับไทย Ep.1-16 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Beauty Inside 2018 ซับไทย Ep.1-16 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี Terius Behind Me ซับไทย Ep.1-32 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี Sky Castle ซับไทย Ep.1-20 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Player ซับไทย Ep.1-14 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Light in Your Eyes ซับไทย Ep.1-12 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Last Empress ซับไทย Ep.1-52 ( จบ )

ซีรี่ย์เกาหลี The Heirs ซับไทย Ep.1-20 ( จบ )